HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QÚY KHÁCH

 

ECONODOCX.COM

Dịch vụ Giấy tờ

và Luật pháp

Uy tín, Thành thật

Chúng tôi tự hào giúp bạn có được các mẫu đơn phù hợp, chuẩn bị các mẫu đơn và nộp tất cả các tài liệu cần thiết để hoàn thành và có được các kết quả mong muốn trong vụ kiện của quý khách. Cho dù tranh luận về một vụ đậu xe, mới bắt đầu vụ ly hôn của quý khách, nộp đơn xin phá sản, nộp hồ sơ nhập cư, hoặc bất kỳ trường hợp hành chánh hoặc tòa án nào khác, chúng tôi có thể giúp khách! Mặc dù chúng tôi không phải là luật sư và không cung cấp lời khuyên pháp lý, chúng tôi có sẵn luật sư cho khách khi cần thiết. Chúng tôi làm việc phần nhiều là các Tòa án và giấy tờ hành chánh các Cơ quan Tiểu bang Washington, và chúng tôi có thể giúp quý khách giấy tờ của Tòa án Liên bang và Tiểu bang khác  (Sở Di trú, Cơ quan Lao Động, v.v.). 

Văn Phòng Chúng Tôi:

Văn phòng của chúng tôi có thể giúp quý khách với những điều lớn lao. Chúng tôi có thể giúp quý khách hoàn tất các tài liệu giấy tờ cần thiết cho hầu hết mọi trường hợp, dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi đã quen thuộc với quy trình này và sẽ dẫn khách đi đúng đường để có thể giành được vụ kiện của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Các chuyên gia của chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm Tòa án, Hành chánh, và Sở Di trú. Chúng tôi sẽ làm các thủ tục hành chánh và tòa án theo yêu cầu và sự cần thiết của khách.

Chúng tôi phục vụ cho công đồng Việt Nam trong vòng 25 năm qua về những trường hợp:

Di trú, Ly dị, Di chúc, Hình sự, Bị thương Cá nhân, Tàu bè, v.v.

Chúng tôi đã lo cho công đồng Việt Nam trong vòng 25 năm qua cho những trường hợp như sau:

Qúy khách có lệnh trục xuất do Sở Di trú vì lý lịch hình sự và bị tịch thu thẻ xanh, văn phòng lấy lại thẻ xanh cho quý khách.

• Hai vợ chồng không đồng ý cách sống và muốn ly dị không tranh chấp, văn phòng chúng tôi hoàn tất giấy tờ cho khách.

• Qúy khách lái xe say rượu bị bắt, văn phòng điều đình để khách bị phạt nhẹ. 

• Bà mẹ lớn tuổi bị xe truck của thành phố Seattle cán chết, văn phòng ra tòa để khách được sự bồi thường tối đa.

• Hai mẹ con ở Hoa kỳ đi du lịch qua Pháp, văn phòng làm visa cho hai người trước khi đi.

• Quý khách bị trợt té trên tàu biển khi đang làm việc ở ngoài khơi, văn phòng điều đình cho khách được một khoản tiền hàng tháng theo luật Hàng hải.

Dù là vụ lớn hay là chỉ điền giấy tờ, văn phòng chúng tôi sẳng sàn phục vụ cho quý khách!

 

Chuyên lo:

Việc cho Luật sư:

• Tống đạt Giấy tờ:

Chúng tôi có thẻ tống đạt giấy tờ cho bất cứ ai tại bất cứ chỗ nào, và chúng tôi chuyên môn cho những trường hợp khó khăn.

• Thị Thực Chử ký:

 

Thị thực chử ký tại văn phòng chúng tôi, hoặc tại bất cứ chỗ nào theo sự yêu cầu.

• Thám tử tư, Điều tra:

 

Chúng tôi dùng phương pháp hiệu quả nhất kết hợp với những máy móc tối tân nhất để được kết quả tốt trong các cuộc điều tra:

 

 • Tìm người

 • Lấy lới khai, ghi âm

 • Xác định vị trí và tài sản

 • Xác định nơi làm việc

 • Giám sát, theo dõi

Cho các trường hợp:

 • Bảo hiểm

 • Ly dị

 • Thương tích cá nhân, v.v.

 

• Thông dịch và phiên dịch các Ngôn ngữ:

Các ngôn ngữ và tiếng nói ngoại quốc.

• Đuổi (nhà ở, chổ làm việc):

Thủ tục đuổi ra khỏi nhà ở hoặc nơi kinh doanh, và tống đạt giấy tờ,

thủ tục đòi nợ

 

Nộp giấy tờ mở hồ sơ Tòa án để đòi nợ, và tống đạt giấy tờ.

• Soạn, chuẩn bị, và Làm Giấy tờ Tài liệu:

- Discovery để gửi cho đương sự

- Thành lập hồ sơ

- Tiếp nhận tài liệu vụ kiện

- Theo đõi hồ sơ

- Duyệt xét và kiểm tra văn bản luật

- Kiểm tra và sửa lai tài liệu trước khi nộp tòa án

- Sửa chữa lời khai sau khi thẩm vấn

- Duyệt xét kiến nghị chuẩn bị ra tòa án

- Soạn kiến nghị cho ra tòa án

- Giúp việc mở hồ sơ để khai trương

công ty mới

 - e-filing

- Closing nhà cửa

Việc cho Quý khách:

 

Nếu cần, có luật sư sẳn để phục vụ cho qúy khách.

Chúng tôi có thể làm hồ sơ Di trú cho quý khách dù là ở bất cứ Tiểu bang nào hoặc nước nào.

• Điền đơn và Phiên dịch

Giấy tờ để nộp Sở Di trú:

 

- Quốc tịch

- Bảo lảnh thân nhân

(Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng)

- Thủ tục qua Du lịch

- Du học

- Bị mất Thẻ xanh

- Bị Sở Di trú trụt xuất khỏi Mỹ

 

• Ly dị không Tranh chấp

- 2 bên điều đồng ý ly dị, có con hoặc không có con.

- Không biết vợ hoặc chồng đang ở đâu vẫn ly dị được.

- Vợ hoặc chồng đang ở Việt Nam hay nước khác vẩn ly dị được.

• Soạn, chuẩn bị, và Làm Giấy tờ Tài liệu:

- Discovery để gửi cho đương sự

- Thành lập hồ sơ

- Tiếp nhận tài liệu vụ kiện

- Theo đõi hồ sơ quý khách

- Duyệt xét và kiểm tra văn bản luật

- Kiểm tra và sửa lai tài liệu khi nộp tòa án

- Sửa chữa lời khai sau khi thẩm vấn

- Duyệt xét kiến nghị chuẩn bị ra tòa án

- Soạn kiến nghị cho ra tòa án

- Giúp việc mở hồ sơ khai trương công ty 

 - e-filing

- Closing nhà cửa

 

• Thị Thực Chử ký:

Thị thực chử ký tại văn phòng chúng tôi, hoặc tại bất cứ chỗ nào quý khách

yêu cầu.

Đăng ký và Kết hôn:

- Cô Dâu và Chú rể đến để ký đơn Đăng ký kết hôn và giấy Chứng nhận Kết hôn. Nhân chứng có sẵn!

- Công hàm Độc thân

 

• Tống đạt Giấy tờ:

Chúng tôi có thể tống đạt giấy tờ cho bất cứ ai tại bất cứ chỗ nào, và chúng tôi chuyên môn cho những trường hợp khó khăn.

• Đuổi (nhà ở, chổ làm việc):

 • Thủ tục khi quý khách muốn đuổi người mướn ra khỏi nhà ở hoặc nơi kinh doanh, và tống đạt giấy tờ.

 • Thủ tục khi quý khách bị đuổi ra khỏi nhà ở hoặc bị đuổi ra nơi đang kinh doanh, và bị tống đạt giấy tờ.

• Thông dịch và phiên dịch các Ngôn ngữ:

 • Thông dịch các phiên tòa án, tòa hành chánh, Sở Di trú, va các Cơ quan khác.

 

Thủ tục đòi nợ hoặc bị Dòi nợ:

Sọan, nộp, Trả lời cho Dương sự

 

• Thám tử tư, Điều tra:

Chúng tôi dùng phương pháp hiệu quả nhất kết hợp với những máy móc tối tân nhất để được kết quả tốt trong cuộc điều tra cho quý khách.

 

 • Tìm người

 • Lấy lới khai, ghi âm

 • Xác định vị trí và tài sản

 • Xác định nơi làm việc

 • Giám sát, theo dõi

Cho các trường hợp:

 • Bảo hiểm

 • Ly dị

 • Thương tích cá nhân

Giới thiệu Luật sư

Chuyên về:

• Luật Xin con nuôi

• Luật Khiếu nại (civil, criminal)

• Luật Hàng không

• Luật Khai phá sản

• Lập Công ty

• Luật Thương mãi

• Luật Dân sự

• Ly di

• Luật Địa ốc, Bất động sản
Luật Xay cất

• Contract, Deo kèo

• Bản quyền

• Luật doanh nghiệp

• Luật Giao ước

• Luật Đòi nợ

• Luật Hình sự

• Ma túy, Cần sa

• DUI, Lái xe Say rượu

• Luật Cao niên

• Luật Nhân viên 

• Environmental

• Lập kế hoạch bất động sản

• Luật Gia đình

• Luật Giám hộ

• Luật Di trú

• Luật Sáng chế

• Luật Thanh niên

• Luật Thuê nhà và thuê đất

• Luật Bác sĩ chữa không đúng

• Luật Quân đội

• Luật Nonprofit

• Luật Bị thương Cá nhân

• Luật Prenuptial và
Postnuptial Agreements

• Probate 

• Luật khi bị phạt lá xe (ticket)

• Quấy nhiễu sinh dục ở nơi làm việc

• Luật Môi giới chứng khoán

• Luật Thuế má

• Luật Viễn thông

• Luật Nhãn hiệu

• Di chúc

• Luật Sở Thất nghiệp

• Luật Bất đồng ý kiến lương bổng

Dịch vụ Khác

Để biết thêm về các dịch vụ khác xin liên lạc chúng tôi.

Hiệu quả tốt, Uy tín, Bảo đảm

 

Lệ phí:

(Giá cả có thể thay đổi bất cứ lúc nào.)

Điền đơn Di trú (1 đơn)

            - Quốc tịch, thẻ xanh, thẻ đi làm, v.v.    $199.00

Dịch và thị thực Giấy tờ (1 bản)

            - Khai sinh, hôn thú, học bạ, v.v.              $30.00

Hủy bỏ Hôn thú (Đơn yêu cầu Vô hiệu)

            - Không con cái                                      $269.00

            - Có con cái                                            $329.00

 

Xin nhận Con nuôi

            - Cha dượng Mẹ kế xin con nuôi            $274.00 - $339.00

            - Người dung xin con nuôi                     $339.00 - $374.00

 

Lập Công ty

            - LLC hoặc corporation                           $249.00

            - Đơn Master Business                           $150.00

 

Ly dị (Đơn yêu cầu ly dị)

            - Không con cái                                      $269.00

            - Có con cái                                            $329.00

            - Đáp ứng (Phản đối)                              $269.00 - $329.00

 

Chỉnh lại Lịnh Cấp dưỡng hoặc Lệnh Kế hoặch

Gia đình

            - Lệnh Cấp dưỡng                                  $299.00

            - Quyền nuôi con –

              Lệnh Lịch trình nuôi con/

              Lênh Kế hoặch Gia đình                        $299.00

            - Lệnh Cấp dưỡng VÀ Lệnh Lịch trình

              nuôi con/Lịnh Kế hoặch Gia đình          $399.00

            - Đáp ứng (Phản đối)                              $299.00 - $399.00

 

Quyền nuôi con

            - Quyền nuôi con/

              Lệnh Lịch trình nuôi con/

              Lệnh Kế hoặch Gia đình                        $299.00

            - Quyền nuôi con/

              Lệnh Lịch trình nuôi con/

              Lệnh Kế hoặch Gia đình

              VÀ Lệnh Cấp dưỡng                             $399.00

 

Quyền nuôi con của Bên Thứ ba

            - Quyền nuôi con/

              Lệnh Lịch trình nuôi con/

              Lệnh Kế hoặch Gia đình

              VÀ Lệnh Cấp dưỡng                             $449.00

Lập Kế hoạch Bất động sản

            - Độc thân                                                   $249.00

            - Vợ chồng                                                  $299.00

 

Lập Kế hoạch Bất động sản – Cá nhân

            - Di chúc                                                      $164.00

            - Di chúc Y khoa                                          $124.00

            - Giấy Hủy quyền        

                        - Y khoa                                           $124.00

                        - Tài chánh                                       $124.00

                        - Giới hạn                                        $124.00

                        - Giữ con – Giới hạn                        $124.00

                        - Giữ con – Y khoa                           $124.00

                        - Giữ con – Du lịch, Di chuyển         $124.00

 

Lập Kế hoạch Bất động sản – Qủy thác

            - Qủy thác Y khoa Có thể Hủy bỏ –

               Cá nhân                                                    $349.00

            - Qủy thác Y khoa Có thể Hủy bỏ –

               Vợ chồng                                                  $399.00

            - Xin giấy mang Súng ống                            $175.00

 

Gíam hộ

            - Gíam hộ cho Người nào

              hoặc cho Tài sản                                        $419.00

 

Ly thân           

           - Không con cái                                             $269.00

            - Có con cái                                                                                       $369.00

 

Tòa Di Sản

            - Có Di chúc                                                  $319.00

            - Không có Di chúc                                       $319.00

 

Quitclaim Deed (Sang nhường nhà cửa đất đai)

            - Kèm theo tờ Khai thuế                               $175.00

 

Thị thực Chử ký

            - Mổi chử ký                                                   $15.00

            - Tới nơi                                             $2.00 cho mile

 

 

Tiền tòa và các lệ phí:

 

Tiền tòa và các lệ phí là thêm tiền, tùy theo tòa án và các văn phòng hành chánh. Giá trên chưa có lệ phí tòa án và hành chánh.

Để biết lệ phí của các dịch vụ khác xin liên lạc chúng tôi.

Xin liên lạc:

 

Seattle:

14900 Interurban Ave S

Suite 186

Tukwila, WA 98168

Contact Info:

Mailing:

PO Box 3154

Seattle WA 98114